Ürün ve İletişim

 

Tüm ürünler, kullanıcıları ile iletişim halindedir. Bu iletişim birçok değişik ortam ve düzeyde meydana gelir. Bazı ürünler işlevselliklerini vurgular veya bir duyguya gönderme yaparken, bazıları bir öykü anlatıyor olabilir. İletişimde aktarılan veri ne olursa olsun, tüm ürünler, bilinçli veya rastgele oluşan bir dili konuşurlar. Ürün tasarımcısı bu dili yorumlayıp, gerektiğinde değişikliğe uğratarak kendi tasarımında yer almaya uygun hale getirir ve böylece kendi özgün “tasarım dilini” ortaya çıkartır. Üründe istenilen iletilerin verimli olarak aktarılması, istenmeyen iletilerin de en aza indirilmesi için özenle oluşturulan tasarım dili ürünün biçimsel özellikleri ile ortaya konulduğuna göre “tasarım biçim dili” olarak adlandırılması uygun olacaktır.

Bir kavramın dildeki anlatımında, seçilen uygun kelimelerin bir cümle şeklinde düzenlenerek kullanılmasına benzer şekilde, tasarım biçim dili bileşenleri de ürün bağlamında iletişim sağlayabilmek için özenle seçilerek düzenlenir. Dildeki kelimeler gibi, tasarımdaki biçim dili bileşenlerinin de seçimi, fikrin doğru iletilmesi için çok önemlidir. Bir cümledeki her kelime çeşitli duygular ortaya çıkmasını sağlayacak yan anlamlar taşıyabilir veya cümlenin anlamını değiştirebilecek farklı tonlarda olabilir. Benzer şekilde tasarım biçim dili bileşenleri de değişik duygular ya da yan anlamlar taşıyabilir. Tasarım biçim dili bileşenlerinin dikkatli seçimi ve düzenlenmesi, ürünün iletiyi kullanıcıya tam hedeflendiği gibi aktarabilmesi için gerek koşuldur.

Tasarım biçim dili bileşenlerini seçme aşamasında olan bir endüstri ürünleri tasarımcısının, kullanıcı zihnindeki sınıflandırma süreci hakkında bilgi sahibi olması ve seçimlerini buna göre yapması, tasarladığı ürünün kullanıcıyla daha verimli bir etkileşim kurmasına yardımcı olacaktır.

Kullanıcının, günlük hayatında karşılaştığı bilinmeyenleri algılamada kullandığı çeşitli hazır araçlar vardır. Eğretileme de bunlardan biridir. İnsanın çevresini anlamasında önemli bir kavram olan eğretilemenin tasarımda bilinçli kullanımı, istenilen iletinin kullanıcıya daha akıcı ve etkili bir şekilde aktarılmasına yardımcı olabilir. Tasarımcı tarafından, üründe kullanılan tasarım biçim dili bileşenlerini yönlendiren bir eğretilemeli kavramın bilinçli şekilde seçilmiş olması, ürünün kullanıcısı ile kurduğu bağlantının başarısını doğrudan etkileyecektir.

Ürün ve İletişim” hakkında 2 yorum

  1. hocam, websitenizin yapım aşamasına denk geldim galiba, sayfalar ben baktıkça çoğalıyor 🙂 eliniz sağlık. İlk ziyaretçiniz olarak saygılar sunarım.

    • ufuk teşekkürler,
      doğrudr yeni yapıyorum 🙂
      saygılar bizden.

Yorumlar kapalı.