Ürün Kullanıcı Arası Bağ

 

Bir ürünün kullanıcılar tarafından tercih edilebilmesi için sadece basit ihtiyaçları karşılaması artık yeterli değildir. Bazı kullanıcılar ürün tercihinin belirlenmesinde değişik, yararlı, akıllı özellikler ararlarken, bazıları ise öncelikle ürünün kendileri ile kurduğu bağdan etkilenmektedir. Bu bağ kullanıcının geçmişi, kültürü, eğitim düzeyi ve benzeri etkenlerle ilişkili olabilir.

Ürünlerin başarısını arttırmak için en etkili gerekliliklerden biri de kullanıcı ve ürün arasında bir bağ kurulmasıdır. Ürünleri daha istenir kılan ögelerin ortaya çıkartılması, bir ürünün ulaştığı başarı düzeyine, hem ürünün diğerleri arasında öne çıkması hem de satın alındıktan sonra başarı ile kullanılabilmesi açısından olumlu etki yapacaktır. Bu bağ, ürünün taşıdığı iletilerin iyi belirlenmesi ile kurulabilir.

Kullanıcı istek ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek ürünler ortaya çıkartmak isteyen endüstri tasarımcısının, ürünlerin taşıyacağı iletileri iyi oluşturması gerekmektedir. Bunun için bağlam ve amaca uygun işaretler tasarlanarak ürünlere yerleştirilmelidir. Ürün tasarımcısının çok açık işaretler taşıyan ürünler ortaya çıkartabilmesi için kullanabileceği yöntemler, detaylı şekilde işlenmiş bir konudur. Göstergebilime ait çeşitli araçlar, endüstri ürün tasarımına uygulanmaya çalışılmıştır. Eğretileme ise bu amaç için kullanılırlığı günümüze değin pek detaylı araştırılmamış bir kavram-araçtır. Eğretilemenin ürün biçimsel özelliklerinin belirlenmesinde kullanımı, tasarımcıya önemli olanaklar sunabilir. Yoğun olarak elektronik tabanlı modern ürünler, fiziksel özellikleri ve mekanik parça kullanımlarının az olması nedeni ile çok çeşitli şekillere rahatlıkla girebilirler. Bu da ürün tasarımcısının, teknik gereksinimlere takılmadan, eğretilemelerden istediği gibi faydalanarak, sahibi ile duygusal-kültürel bağlar kuran, kullanıcı dostu ürünler tasarlayabilmesini kolaylaştıracaktır.

Bir ürünün değeri, kullanıcının ürünle bağdaştırdığı anlam ve değerler kadardır. Örneğin güçlü bir marka, ürünün değerini arttırabilecek özelliklere örnektir. Üründe kullanılan başarılı eğretilemeler de bu özellikler arasında yer alabilir. Fiziksel bir üründe eğretilemeleri kullanmanın çeşitli yolları vardır. Kullanıcı bir ürünü tüm duyu organlarını kullanarak algılayabilir, bu da üründeki eğretilemenin görsel, işitsel, kokusal, tatsal ve doğrudan fiziksel etkileşim temelli olabileceği gerçeğini ortaya çıkartır.