Güneş Enerjisi Modülleri

Soru: 7000mah-10.000mah arası bir bataryayı sarj edecek güneş panelinin boyutu ne olmalıdır

6V 0.8W 100mm 

Aliexpress’te satılan bu modülün değerlerini incelediğimizde 6v açık devre gerilimine sahip ve 0.8W güç üretebildiğiniz görüyoruz. P = V x I formülüne göre 0.133 Amper yani 133mA akım üretebilmekte.

Bu durumda 7000mAh kapasiteli pili doldurması 7000/133 = 52.6 saat sürer.

10000mAh kapasiteli pili doldurması 10000/133 =75.2 saat sürecektir.

İki tane modül paralel olarak kullanırsak teorik olarak bu sürelerin yarıya düşmesi beklenir. 4 panel kullanılırsa süreler dörtte birine düşer, tabi kablo vb kayıpları ihmal edersek. Şarjın gerçekleşmesini istediğimiz süreden yola çıkarsak, örneğin bir saatte 10000mAh kapasiteli pili şarj etmek istiyoruz dersek, toplam 10000mA üretebilmemiz gereklidir. Bu durumda yukarıdaki modülden 75 tane gereklidir.

Güneş enerjisi modülü ile ilgili satıcı sitesindeki değerler modülün, yaz günü öğlen saatinde yüksek miktarda güneş altında kaldığı durum için geçerlidir. Günün diğer saatlerinde ve farklı mevsimlerde modülün performansı önemli oranda düşük olur.

Performanstaki düşüş, modül üzerinde yapılacak deneylerle belirlenip ona göre modül sayı ve bağlantıları düzenlenmelidir.

Farklı güneş paneli dizilimleriyle estetik, dekoratif enerji üretici ağaç-çiçek benzeri strüktürler oluşturmak mümkündür.

Okumaya devam et

Transistör ne işe yarar?

Soru:
Hocam merhaba, transistör deneyiyle alakalı birkaç sorum vardı.1.sorum:NPN transistör devrede tam olarak ne işe yarıyor anlayamadım.Sol taraftaki devreyi transistörsüz kurduğumda tuşun işe yaramadığını gözlemledim.Görevine belli yöndeki bir akıma kontrollü direnç gösterir demişsiniz ders kaydında. Ve potansiyometreyle alakalı bir sorum var.Devrenin gerilimi en fazla 744mV oluyor. O esnada potansiyometrenin(anladığım kadarıyla değeri ayarlanabilen direnç diyebiliriz) direnç uygulamadığını söyleyebilir miyiz?

Hocam birde müsait olduğunuzda devrelerin şematik halini okumayı konuşabilir miyiz? Onları anlamakta zorluk çektiğimi fark ettim?.

Cevap:

Okumaya devam et

Analog ses sinyalinin, sayısal sistemlerce üretilmesinde kalite konusu

Görseldeki analog sinüs sinyali orijinal sesin kendisi (Kırmızı).

Köşeli sinyal ise DAC tarafından oluşturulan sese ait. Köşe sayısı örnekleme sıklığı ve bit sayısı ile ilgili. Örnekleme sıklığı yani frekansı ve bit sayısı arttıkça gerçek sese o kadar yaklaşmış olacaksınız. Azaldıkça da gerçek sesten uzaklaşacaksınız, uzaklaştıkça konuşan kişinin kim olduğunu, hangi sanatçı olduğunu anlamakta zorlanacaksınız. Örnekleme sıklığını sonsuz yaptık diyelim, o zaman da gerçek sesi bire bir üretmiş olacaksınız. Tabi bit sayısını da sonsuz yapmak gerek. Örneğin 1 bitlik veri kullanıyor olsak, elde edebileceğimiz sinyal kare-dikdörtgen şekilli basit bir sinyal olabilir.

Okumaya devam et
Genel kategorisine gönderildi

Gamen Handheld Gaming Device Project

Two prototypes of my gaming device design is complete, up and running;

The prototypes have got 128 x 64 graphical LCD screens, 8bit Microcontroller running at 32Mhz, Stereo sound-speech generating capability, real time clock, environmental temperature measurement capability, 15 buttons and 1mbit flash data memory. These devices will be used both for game design and industrial design purposes.

Prototypes

A more developed version of Pong running on the device below.

Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi

Endüstri Tasarımında Eğretileme Kullanımına Yönelik Yöntemsel Yaklaşımlar

  

Endüstri tasarımında eğretileme kullanımını yöntemsel hale getirmeye yönelik literatürde fazla sayıda çalışma olmadığı görülmektedir. Kristin LoWer Gautvik(2001), Zheng, Mei-Yu(2003), Leong(2003) ve Kristen Rosenweigh’in(2007) endüstri ürün tasarımına uyarlanabilir nitelikte çeşitli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Tez çalışmamız sürecinde, daha önce yapılmış araştırmalarda ortaya çıkartılmış bu yöntemler incelenmiş ve makina uygulamalarına daha fazla uyarlanabilirlik sağlanabilmesi amacıyla algoritma haline dönüştürülmeye çalışılmıştır. Yöntemlere ait süreçler, bilişim sistemlerince yürütülebilecek kadar basit alt adımlara ayırılmaya çalışılmıştır. 

  

  

  

Şekil: Endüstri Tasarımında Eğretileme Kullanımı Yöntemi Basitleştirilmiş Akış Şeması

  

   

  1. Yöntemin Adımları 

  Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi

Tasarım süreçlerinde eğretileme

 

Tasarımcılar eğretilemeyi projelerinde itme gücü olarak kullanabilir, eğretilemeli teknikler sayesinde yeni etkileşimler veya etkileşim tarzları yaratabilirler. Eğretileme, planlanan yeni bir çalışma tarzının merkezini oluşturabilir. Tasarım sürecindeki temel gereklerden biri olan kavramsal çerçevenin oluşturulmasında eğretileme önemli rol oynayabilir.

 Eğretileme günlük yaşam süreçlerimizin genellikle farkında olmadığımız bir parçasıdır ve bir araç olarak tasarım da dahil olmak üzere çeşitli iş süreçlerinde kullanılabilir. Eğretilemeli kavramsal bir çerçeve, ürün ve hizmetlerin yeniden türetilmesinde ilk problem tanımından teslime kadar her aşamanın tutarlı şekilde oluşturulabilmesinde fayda sağlayabilir.

 

Tasarımcılar, üzerinde çalıştıkları ürünlere ait sorunları çözümlemek için, uygun eğretileme ile yeniden tanımlamalar gerçekleştirebilirler. Bu tanımlamalar, üründe yeni fark edilen bir sorun için veya ürünün bir önceki modelinden beri belli sorunlar için kullanılabilir.

  Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi

Endüstri Ürünlerinde Eğretileme

 

Endüstri ürünlerinde eğretileme kullanımını iki ana bölümde incelemek olasıdır; ilki, doğrudan endüstri ürünü bünyesinde, tasarımında ve yapısında yer alan, kullanıcıya çeşitli iletiler aktaran biçimsel eğretilemedir. İkincisi ise, endüstri ürününün tasarım süreci içerisinde kullanılan, kendi nelikliği ile endüstri ürününde yer almayan fakat ürün tasarımı sürecinin düzenlenmesinde kullanılan eğretilemedir.

Düşünce için kelimeler ne anlam taşıyorsa, eğretileme için de tasarım biçim dili bileşenleri benzer anlam taşır. Zihinsel sınıflandırma sürecinin önemli bir parçası olan eğretileme, kişilerin nesneleri birbirleriyle karşılaştırmalarına izin vererek dışsal olguları daha iyi anlamalarını sağlar. Eğretileme günlük hayatımızın önemli bir parçasıdır ve kelimelerin kolayca ötesine gidebilen ‘şey’ler üzerindeki zihinsel faaliyetlerimizi şekillendirir; algılayışımız, düşüncelerimiz ve hareketlerimiz üzerinde etkileri vardır.

Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi

Eğretilemenin çevresi ile ilişkileri

 

Eğretileme, doğru kullanıldığında tasarımcılar için faydalı, güçlü bir kavram-araçtır. Bununla birlikte, eğretilemenin yanlış kullanılması, eğretileme kullanımına hiç çaba gösterilmediği durumdan daha kötü sonuçlar ortaya çıkartabilir. Uygun şekilde kullanılmış eğretileme, alıcıya bilmediği yeni bir kavramla ilgili detayları, bildiği bir kavram cinsinden anlatır. Bu süreç birkaç kere meydana gelir ve sonrasında alıcı zihindeki öğrenme özelliği nedeniyle, eğretileme bir anlam olarak bellekteki yerini alır ve bir daha fark edilmeyecek bir konuma geçer; artık eğretileme özümsenmiş ve kabul görmüştür. Tekrar fark edilmesi için özel çaba gerekecektir. Bu, kavramı tanıyan kişilerin dış katmandaki eğretilemelerle vakit kaybetmeden doğrudan daha önemli alt detaylara ulaşabilmelerine olanak veren olumlu bir özelliktir. Eğretilemenin uygun şekilde seçilmediği durum ise, eğretilemenin tanınma aşamasında farklı yorumlar oluşturabileceği için, asıl anlatılmaya çalışılan kavramın yanlış aktarılmasına yol açabilir.

Farklı kültürlerin, özellikle zaman gibi soyut konularda sahip oldukları kavramsal çerçeveler birbirlerinden farklı olabilir. Birden fazla kültüre yayılan eğretilemelerin seçimi yapılırken bu konuya dikkat edilmelidir. Eğretilemeler kültüre özel olmakla kalmaz, sıklıkla o kültüre sahip aynı toplum içindeki belirli alt gruplar arasında da değişiklik gösterebilir. Örneğin geleneksel bir telefonu hiç görmemiş bir toplum için geleneksel telefon şeklindeki bir sayısal telefon hiçbir anlam taşımayacaktır.

Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi