Meyve ezme, parçalama, saplarından ayırma makinesi nasıl çalışıyor?

Soru: Bu makine nasıl çalışıyor?

Bu tür makineler üzüm vb meyve ezme, parçalama ve sapından ayırma amacıyla kullanılıyorlar.

Makinenin üzerinde, işlenecek meyvenin konulacağı bir hazne var, bunun içerisinde bir uçta birbirine doğru dönerek meyveyi ezip kabuğunu patlatma amaçlı iki silindir parça bulunmakta. Bunun üzerinde tek bir mile bağlı olarak dönen kaşıklar ve vida şekilli bir itici var. Haznedeki meyveyi yönlendirmek için vida şekilli itici yerine haznedeki eğimi kullanarak çalışan model de var.

Vida itici veya eğimli yüzeyin hazne içerisinde silindirlere doğru yönlendirdiği meyveler, hemen silindir üstündeki kaşıklar tarafından karıştırılırken silindirler tarafından yakalanıyor ve bu sırada meyve sapından ayırma, kırma ve patlatma işlemi büyük ölçüde gerçekleşiyor.

Alt bölüme geçen meyve sap karışımı, dönen bir silindir şeklindeki elek parçasının bir ucundan giriş yapıyor.

Bu elek içerisinden geçerken üzüm sapları içeride kalırken, üzümün suyu, kabuk ve iç doku parçaları deliklerden geçerek aşağıdaki kazana düşüyor. Bu elek içerisinde ilerlemeyi ve daha iyi süzme sağlamak için içeride ikinci bir itici vida, karıştırıcı kollar, fırçalar vb olabilir. Karıştırıcı kolların üzüm saplarına takılması nedeniyle oluşabilecek tıkanmaları engellemek için bunlar kullanılmayıp, elek çıkış doğrultusunda eğimli olarak yerleştirilmiş olabilir.

Ayrılan üzüm dokusu ve suyu alındıktan sonra kalan saplar silindirin ucundan çıkarak yere veya oraya yerleştirilmiş ikinci bir kaba boşalır.

Ayırma işlemi, istenilen sonuç elde edilene kadar tekrar edilebilir.